لیست فروش سایز های سرنگ انسولین

آیا می دانستید که سایز های مختلف سرنگ انسولین را براحتی می توانید بصورت لیست فروش بسیار ویژه از این مرکز تخصصی خریداری نمایید؟
سرنگ انسولین یکی از سرنگ های یکبار مصرف پزشکی است که بدلیل تداوم استفاده از آن برای تزریق انسولین در بیماران دیابتی باید از نوع مرغوبی انتخاب شود. دلیل این امر ایجاد کبودی و یا درد برای بیماران دیابتی در استفاده از سرنگ های انسولین نامناسب و همراه با سر سوزن های زخیم می باشد.
سایز های مختلف سرنگ بر حسب مقدار تزریق انسولین برای استفاده بیماران تعیین می شود.
لیست فروش کاملی از قیمت پخش انواع سرنگ ها آماده عرضه می باشد.
منبع: تجهیزات پزشکی ایران