بازار تولید سرنگ انسولین

تولید سرنگ انسولین در ایران در چه سایز ها و حجم هایی انجام پذیر است؟ در بازار فروش انواع سرنگ های انسولین چطور می توان قیمت پخش عمده مناسبی دریافت نمود؟
سرنگ انسولین از جمله سرنگ های تخصصی می باشد که برای تزریق انسولین در بیماران دیابتی کاربرد دارد. حجم سرنگ انسولین در سه سایز تعیین می شود.
در بازار تولید سرنگ های ایرانی بهترین سرنگ های انسولین در تمامی سایز ها موجود می باشد. این سه سایز شامل سرنگ های انسولین 30 سی سی، 50 سی سی و 100 سی سی می باشد.
قیمت پخش ویژه ای برای سایز های سرنگ انسولین با بهترین برند ها در این مجموعه تعیین شده است.
منبع: تجهیزات پزشکی ایران